Kuzey Plastik | Plastik Sebze Sandıkları

Plastiğin Erime Sıcaklığı Erime plastiğin iç yapısının tamamen homojenleştiği noktadır.Oda şartlarında plastikler yapılarına göre değişik formlarda olabilir.Ör:PVC iç içe yerleşmiş aralarında hava boşlukları olan bir yapıdadır.PE ve PP içinde kristaller bulunur.

Plastik Taşıma Kasası ısıtılmasıyla başlandığında ilk önce en çabuk eriyebilen kısımlar erimeye başlar bunlar içinde hava bulunmayan amorf bölgelerdir,daha sonra bütük plastik erimeye başlar ve zincirlerin düzenlerini tamamen kaydedip tüm kütlenin tamamen homojen olduğu an erime tamamlanmış olur.

Plastik Taşıma Kasası işleme sırasında erimenin sağlanması plastik parçanın kalitesini etkiler.Dolayısı ile erime sıcaklığının bilinmesi önemlidir.


Kuzey Plastik ve İnovasyon | Adana Plastik Kasa | İmalat | İhracat | İthalat


Yarı kristalli PE,PP gibi malzemelerde erime sıcaklığı daha geniş biraralıkta olur buna karşılık amorf plastiklerde PVC,PS erime daha küçük bir sıcaklık aralığında gerçekleşir.

Erime sıcaklığı plastiğin özelliklerine (zincir uzunlukları ve dağılımı, tanelerin fiziksel formu v.b.) bağlı olduğu kadar işleme makinasının kütleye uyguladığı sürtünme ile de değişir.

Dolayısıyla ile plastik üreticisinin verdiği erime sıcaklığı dikkate alarak plastik işleyicisinin kendi makinası için optimum şartları belirlemesi gerekir.0322 441 01 01

Bilgi almak için..Adana Plastik Kasa
Adana Plastik Kasa Adana Plastik Kasa Adana Plastik Sandık Adana Plastik Sandık Kuzey Plastik Kuzey Plastik Kuzey İnovasyon Kuzey İnovasyon Plastik Meyve Kasaları Plastik Meyve Kasaları Plastik Sebze Kasaları Plastik Sebze Kasaları

tarafından Mutluluk ve Sevgi ile tasarlanmıştır.